2B ARAZİLERİNDE TANINAN EK SÜRE 30 KASIM´DA SONA ERECEK

2B başvurularında son günün 30 Kasım olduğunu anımsatan terme Milli Emlak Müdür Vekili Fatih Alan, Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki tarım arazilerinin rayiç bedel üzerinden kullanıcılarına doğrudan satılacağını belirtti.

2B başvurularında son günün 30 Kasım olduğunu anımsatan terme Milli Emlak Müdür Vekili Fatih Alan, Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki tarım arazilerinin rayiç bedel üzerinden kullanıcılarına doğrudan satılacağını belirtti.

SATIŞ İÇİN SON TARİHİ 5 ARALIK 
Fatih Alan, bu yasadan faydalanacak olanlar, 30.03.2014 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları, 30.03.2014 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları, Hissedarları, Süresi içinde başvuru yapmaları ve İdare tarafından tespit ve tebliğ edilen satış bedelini (rayiç bedeli) itiraz ve dava etmeksizin kabul etmeleri koşuluyla doğrudan satın alma hakkından yararlanabileceklerini belirterek satış bedelinin 5 yıla kadar taksitle ödeneceğini ifade etti.

KİRALAMA İÇİN SON BAŞVURU 19 KASIM 2018
Bu yasadan faydalanabilecekler ise; 31 Aralık 2017 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle tarımsal amaçla ve kullanımları halen devam eden vatandaşlarımıza 10 yıla kasar kiraya verebilir.
Kiraya verilecek olan taşınmazlar; İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılmış ve tarımsal amaçla kullanılan hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerel tarımsal amaçlı kiraya verilebilir.
Başvuru yapılacak yerler ise Milli Emlak Müdürlükleri ve Milli Emlak Şeflikleridir.
2B arazileri için başvuru süresi ise 30 Kasım 2018´de sona eriyor.