Bugün, 14 Temmuz 2020 Salı

ARAŞTIRMACI-YAZAR AHMET SEZGİN'DEN 3 KİTAP BİRDEN

ARAŞTIRMACI-YAZAR AHMET SEZGİN'DEN 3 KİTAP BİRDEN

    Gazetemizin köşe yazarlarından olan Eğitimci-Şair-Yazar Ahmet Sezgin'in “Kırk Yazardan Kırk Hikâye”, “Ortaokullar İçin Hikâye Seçkisi” ve “Türkçenin Feryadı ve Dil Davamız” isimli kitapları; Etüt Yayınlarından üçü birlikte çıktı bu hafta. 
    160 sayfalık “Kırk Yazardan Kırk Hikâye” isimli kitap, 8-10 yaşlarındaki çocuklara; 256 sayfalık “Ortaokullar İçin Hikâye Seçkisi” de ortaokul seviyesindeki -10-14 yaşlarındaki- öğrencilere yönelik hazırlanmış.
    “Türkçenin Feryadı ve Dil Davamız” isimli kitapta ise; dil ve kültür davasını kendisine dert edinmiş akademisyen, yazar, fikir adamı ve şairlerin Türkçe şuuru ve meseleleriyle ilgili deneme, makale, fıkra türü yazılarıyla şiirlerine yer verilmiş. Kitaptaki yazıların çoğu, Türkiye Türkçesinin meseleleri, çözüm yolları ve dil şuuruyla ilgili.
    “Türkçenin Feryadı ve Dil Davamız” isimli kitap; “Türkçe Sevgisi ve Şuuru-Dil Davamız”, “Dil Meseleleri-Türkçenin Feryadı”, “Öztürkçecilik Adıyla Dilde Tasfiyecilik-Fakirleşme”, “Yabancı Dil İstilası-Yabancılaşma”, “Yabancı Dille Eğitim Faciası”, “Dil Yanlışları-Anlatım Bozuklukları”, “Türkçe Eğitim ve Öğretimi Meselesi”, “Türkçe Sevgisi ve Meselesiyle İlgili Şiirler” ana başlıklarıyla 8 bölümden oluşmakta.
    Araştırmacı-Yazar Ahmet Sezgin, yeni çıkan kitaplarıyla ilgili olarak şöyle dedi: “Geçmişten günümüze -Mevlâna, Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri, Halide Edip, Refik Halit, Sait Faik Abasıyanık, Abdülhak Şinasi Hisar, Haldun Taner, Sabahattin Ali'den Cahit Zarifoğlu, Mustafa Kutlu, Mustafa Ruhi Şirin, Bestami Yazgan, Sevim Ak, Yusuf Dursun, Olcay Yazıcı, Mustafa Özçelik, Suzan Çataloluk Lüleci, İncila Çalışkan, Süleyman Bulut, Osman Çeviksoy, Sadettin Kaplan, Ahmet Efe,  Üzeyir Gündüz, Gökhan Akçiçek'e kadar- Türk edebiyatından titizlikle seçilen birbirinden ilginç ve güzel hikâyelerin ilkokul (3. ve 4. sınıf) ve ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) seviyesindeki çocuklarımızla birlikte anne babalar tarafından da çok sevilerek okunacağına, yavrularımıza okuma alışkanlığıyla birlikte “değerler eğitimi”nin verilmesinde çok önemli katkılar sunacağına, yıllardır bu alanda hissedilen büyük bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum.
    20 yıllık bir araştırma ve emeğin ürünü olan “Türkçenin Feryadı ve Dil Davamız” isimli 416 sayfalık kitabın başta eğitim, ilim, kültür, sanat, basın-yayın camiası olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde Türkçe sevgisiyle birlikte ana dil bilincinin oluşmasında ve dil davamıza sahip çıkılmasında çok önemli katkılarının olacağına inanıyorum.
    Çok uzun bir zamandır büyük bir sorumluluk, aşk ve çileyle derleyip yayımladığımız 3 kitabımızı Allah hayırlı eylesin. Bir eğitimci-araştırmacı-yazar olarak bu önemli kitapları hazırlamayı milletimize, dilimize, edebiyatımıza, kültürümüze, mesleğimize ve değerlerimize karşı çok önemli bir vazife ve sorumluluk addettim. Bunları muvaffak kılan Rabbime şükürler olsun. Bu uzun soluklu ve çok yorucu ama anlamlı kitap çalışmalarıma destek veren çok sevgili aileme, öğrencilerime, yeğenlerime, meslektaşlarıma, derlediğim kitaplarda kıymetli ürünlerine yer verdiğim çok değerli yazarlarımıza, Etüt Yayınlarıyla Ceylan Matbaasına çok teşekkür ederim.” 
Hbr: Berkan KARAPIÇAK