DESTEKLERDE DÜŞÜŞ VAR

Terme Organik Fındık Üreticileri Birliği Mithat Türkyılmaz gazetemize bu hafta da ‘Bu kadar organik ve iyi tarım da örgütlenmeyi bitirir’ diyerek bu konu hakkında açıklamalarda bulundu


    Türkyılmaz, “Tarımsal desteklere ilişkin 1691 sayılı karar, 24.10.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar gereği verilmesi planlanan tarımsal destekler,  üreticilerin beklentilerini karşılamasa dahi  bir eksiğin giderilmesinde can suyu olabilmektedir.
    Ancak organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına verilen destekler bir önceki yıla oranla düşürülmüştür. Gurup olarak hareket  eden üretici birlikleri, kooperatifler  ve benzeri  sivil toplum örgütlerinin üyesi  üreticilere verilen destekler  ortalama %65 gibi büyük bir oranda düşürülmüştür.
    Diğer bütün tarımsal üretimlere verilen desteklerin bir önceki yıla göre artış göstermesine karşılık gurup olarak hareket eden üreticilere verilen destekler neden düşürüldü?
    Hemen söyleyelim ki, bu destek uygulamasının iki sonucu olur. Birincisi kontrol ve sertifikasyon kurumlarına dolaylı olarak destek olma düşüncesidir. İkincisi ise organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında üreticilerin bir araya gelerek gurup olmalarına, birlik ve kooperatif gibi örgütler oluşturmalarına engel olmaktır ki ozaman;
    “Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu'nu ve Organik Tarım Kanunu'nu neden çıkardınız?”  diye sormazlar mı size… 2005 Yılında çıkardığınız Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu'nun amacını unuttunuz mu? Neydi bu kanunun amacı hatırlatalım.
    “5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu;
    Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır.”  
    Üreticilerin birlikte hareket etmesini sağlayan en önemli faktör,  örgütlü olarak faaliyette bulunan üreticilere verilen tarımsal desteklerdir. Bu destekler üreticileri  bir araya getiriyor. Üretici birlikleri ve  kooperatifler  kurmalarını sağlıyor.
    Tarımsal desteklere ilişkin 1691 sayılı karar ile organik tarım ve iyi tarım üreticileri bireysel olarak hareket etmeye teşvik edilmektedir. Zira bu destek açıklamasına göre gurup olarak sertifikasyon hizmeti alanlar, bireysel sertifika hizmeti alan üreticilerin yarısı kadar destek alacaklar. Bunun anlamı, “gurup olarak, örgütlü olarak hareket etmeyin, üretiminizi  bireysel olarak ayrı ayrı, bölük pörçük yapın.” Değil midir?
    Bakanlığımızın tarımsal desteklere ilişkin 1691 sayılı kararı gözden geçirmelidir. Ürün bazında birlikte olan ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu'nun amacı doğrultusunda hareket eden bu üreticilere daha fazla destek olmalıdır. 
    Aksi takdirde, Bakanlığımızın aldığı bu ve buna benzer diğer kararlar, Organik tarım ve iyi tarım için kurulmuş ve oluşmuş bulunan birlik, kooperatif ve benzeri diğer tarımsal üretici örgütlerini bitirir ve kapatılmasına neden olabilir. Bu arzu edilen bir durum değildir. Bilhassa üretiminin % 75'ini ihraç etmek mecburiyetinde olduğumuz fındık üreticisi için”dedi.