Bugün, 25 Mayıs 2020 Pazartesi

DiYANET’TEN ORUÇ AÇIKLAMASI

DiYANET’TEN ORUÇ AÇIKLAMASI

    Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine, kimlerin oruç tutup kimlerin tutamayacağına dair bir açıklama yaptı. "Ramazanda orucun topyekun ertelenmesi mümkün değildir" denilen Diyanet açıklamasında, uzmanların 'sağlıklı bireylerin oruç tutmaları hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmaz" tespitine yer verildi. Kuruldan, "Sorular üzerine vatandaşlarımızla paylaşılması uygun görülmüştür" denilen metin şöyle:

    TOPYEKÜN ERTELENMESİ 
    MÜMKÜN DEĞİLDİR
    "Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir.

    SAĞLIKLI BİREYLERİN 
    ORUÇ TUTMASI
    KORONAYI YAYMAZ
    Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur.

    HASTA OLANLAR ORUÇ TUTMAZ 
    SONRA KAZASINI YAPAR
    İslam dini, emir ve yasakların ifasında kişileri güçleri nispetinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler koymuştur. Bu genel ilke uyarınca farz olan Ramazan orucunu, belli şartlara bağlı olarak kazaya bırakma konusunda bazı ruhsatlar tanınmıştır.
    Kur’an-ı Kerim’de Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir (el-Bakara 2/185). İslam âlimleri, oruç tutulması halinde hasta olunması, hastalığın uzaması veya artması ihtimalini de bu kapsamda değerlendirmişlerdir. Buna göre;

    KİMLER RAMAZAN ORUCU     
    TUTMAMALIDIR?
    - ​Kovid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler,
    - Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler
​    - Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar
    - Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar
    - Oruç tutmaları hâlinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanlar
    - Hamile veya emziren kadınlar
    - Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler.

    KALABALIK İFTAR YEMEKLERİ 
    DÜZENLEMEYİN
    Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır.
    Halkımızın, toplum sağlığını korumakla görevli yetkililerin koyduğu kurallara uymaları, kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atabilecek tutum ve davranışlardan uzak durmaları medeni bir sorumluluk olduğu gibi dini bir vecibedir. 

    TERAVİH NAMAZLARIMIZI VE 
    MUKABELELER EVDEN...
    Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır.
    İdrak edeceğimiz Ramazan ayının, bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluşumuza vesile olmasını;  milletimize, ümmet-i Muhammed’e ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederiz.