Bugün, 26 Mayıs 2020 Salı

FATİN KOÇ ADI ÇOCUK PARKINDA YAŞATILIYOR

Yıllardır, Fransa ve Türkiye arasında barış elçiliği görevini üstlenen, iki kelimesinden biri ?vatan ve Atatürk? olan Türkiye sevdalısı merhum Fatin Koç´un anısına Terme Akçagün Mahallesinde 14 Temmuz Cumartesi günü adının verildiği çocuk parkı açılışı dü

Yıllardır, Fransa ve Türkiye arasında barış elçiliği görevini üstlenen, iki kelimesinden biri ?vatan ve Atatürk? olan Türkiye sevdalısı merhum Fatin Koç´un anısına Terme Akçagün Mahallesinde 14 Temmuz Cumartesi günü adının verildiği çocuk parkı açılışı düzenlenecek.
Geçen sene 14 Temmuz Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini kapatan Fatin Koç´un vefatının birinci yılında Koç ailesi memleketi Terme´nin Akçagün mahallesinde Fatin Koç çocuk parkı açılışı düzenleyecek. Açılışta Fatin Koç anısına mevlid-i şerif okutulacaktır.
FATİN KOÇ KİMDİR?
01.10.1941 ta­ri­hin­de Terme Ak­ça­gün Mahallesinde doğdu. Hacı Sarı Meh­met sü­la­le­sin­den Şükrü Koç´un oğ­lu­dur.
1956 yı­lın­da henüz 15 ya­şın­da iken ba­ba­sı­nı kay­betti. Yok­sul­luk ve pa­ra­sız­lık­tan do­la­yı ba­ba­sını ce­na­ze­si­ni Samsundan kö­yü­ne ge­ti­re­medi. Ailenin en büyük çocuğu olduğu için kardeşlerinin okumasına des­tek verdi. 1958 yı­lın­da ev­lendi ve 6 çocuğu oldu.
1961 yılının Kasım ayın­da Ba­lı­ke­sir Bur­ha­ni­ye´de temel as­ker­lik eği­ti­mi­ni ta­mam­la­dık­tan sonra on­ba­şı rüt­be­siy­le, Lü­le­bur­gaz´da 241. Pi­ya­de Ala­yın­da mu­ha­be­re­ci ola­rak va­ta­ni gö­re­vi­ni yaptı.
1964-1965 yıl­la­rın­da Ak­ça­gün´de ikin­ci aza ola­rak görev yaptı. 1965 yı­lın­da yurt dı­şın­da ça­lış­mak için İş ve İşçi Bulma Ku­ru­mu­na ya­zıldı İlko­ku­lu 1969 yı­lın­da dı­şa­rı­dan bi­ti­rdi. 1973 yı­lın­da Fran­sa´ya işçi ola­rak gitti. Fransa´da Bordeaux´ya konsolosluk açılması hususunda büyük katkıları oldu. Bordeaux ile Samsun´un kardeş şehir olmasını sağladı. Bordeaux´da 27 yıl çalıştıktan sonra 1999 yılında emekli oldu. Bundan sonra Türkiye ile Fransa arasında gönüllü kültür elçiliği görevini yürüttü. Türk kültürüne yaptığı katkılar nedeniyle Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurulu tarafından kendisine profesör ünvanı verildi. Fransa da bir Türk okulu ve cami açılmasına katkı sağladı.
?Bilgi Pınarı Dergisi´nin Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 12. sayısında genişçe tanıtıldı.
Fatin Koç, geçirdiği kalp krizi sonrası 14 Temmuz 2017 tarihinde 76 yaşında yaşama veda etti.
Hbr: Nazan ŞENTEPE İŞLER