Bugün, 22 Ekim 2021 Cuma

TOPLUM SAĞLIĞINDAN KİST HİDATİK UYARISI

Kurban Bayramlarında, hayvan hareketlerinin yoğun olarak yaşanması ve insanlarla hayvanların temasının artması nedeniyle zoonotik hastalıkların özellikle kist hidatik hastalığının önlenmesiyle ilgili Terme Toplum Sağlığı Merkezi Uyarıda Bulundu.

Terme Toplum Sağlığı Merkezinin uyarısı şu şekilde: Omurgalı hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar zoonotik hastalıklar olarak bilinmekte olup, söz konusu hastalıklar genel olarak enfekte hayvanlarla temas veya bu hayvanlara ait ürünlerin çiğ ya da az pişmiş olarak yenmesi sonucunda bulaşmaktadır.
Kurban Bayramlarında, hayvan hareketlerinin yoğun olarak yaşanması ve insanlarla hayvanların temasının artması nedeniyle zoonotik hastalıkların özellikle kist hidatik hastalığının önlenmesiyle ilgili çevre sağlığı hizmetlerinin daha büyük bir ciddiyet ve titizlikle yapılmasının gerekliliği ile toplum sağlığını tehdit edebilecek zoonotik hastalıklara karşı gereken önlemlerin alınması daha büyük öneme sahiptir.

Kist Hidatik, insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır.
Hastalık insanlara kedi, tilki ve özellikle de köpekler tarafından bulaştırılmaktadır. Köpeklerin barsaklarında yaşayan parazit yumurtaları köpek dışkısı ile çevreye atılmakta, bu yumurtalar rüzgar ve böceklerle yayılarak yiyeceklere, suya ve toprağa bulaşmaktadır. Parazit yumurtalarının bulaştığı yiyeceklerin yenilmesi, suların içilmesi sonucu insanların ve otçul beslenen koyun, keçi, sığır gibi hayvanların iç organlarında kist oluşturmaktadır. İç organlarında kist oluşan bu hasta hayvanların kesilmesi ve pişmemiş kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi, hastalığın tekrar köpeklere bulaşmasına neden olmakta, böylece hastalıkta bir döngü meydana gelmektedir. Pişmemiş kistli organların köpeklere yedirilmemesi, derin çukurlara gömülmesi bu döngünün kırılmasında hayati öneme sahiptir.

Kist Hidatikten Korunmak için;
* Köpeklere çiğ gıdalar kesinlikle verilmemelidir.
* Kişisel temizlik ilkelerine dikkat edilmeli, içme ve kullanma suları temiz olmalı, kaynağı bilinmeyen sular içilmemeli, çiğ yenen sebze ve meyveler bol su ile iyice yıkandıktan sonra tüketilmelidir.
* Kurbanlık olarak sadece, veteriner kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvanlar satın alınmalıdır.
* Kesilen veya ölen hayvanların özellikle içi su dolu keseleri bulunduran organları ve barsak tırnak gibi kullanılmayacak olan kısımları açıkta bırakılmamalı, bunları etrafta dolaşan köpeklerin ve diğer etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde toprağı derince kazarak en az 1 metre derinlikteki çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir. Özellikle Kurban Bayramlarında bu hususlar daha çok önem taşımaktadır.
* Hayvan kesimleri mezbahalarda ve veteriner hekim kontrolünde yapılmalı, kaçak kesimler ve sokaklarda hayvan kesimleri önlenmelidir.
* Mezbahalar mümkün olduğu kadar yerleşim yerlerine uzakta kurulmalı ve çevresi köpeklerin giremeyeceği şekilde duvar ya da tel örgü ile çevrilmelidir.
* Köpeklerin okşanması ve sevilmesi sırasında parazitin yumurtaları ellere geçebilir. Bu şekilde kirlenen ellerin yıkanmadan ağıza götürülmesi ile parazitin yumurtası alınır. Bu yüzden, özellikle çocukların sokak köpekleri ile oynamalarına izin verilmemeli, temas halinde ellerin bol su ve sabunla yıkanması sağlanmalıdır.