M.AKiF´TE ?ATASÖZLERiNi ÖĞRENiYORUZ? PROJESi

Tarihimize mal olmuş atalar mirası atasözlerimizin tarihe karışmasını engellemek ve atasözlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bu eğitim yılında Terme Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından ?Atasözlerini Öğreniyoruz? isimli ilginç bir proje

Lisenin bütün öğrencilerine öğretmek için haftada 4, ayda 16 atasözünün sergilendiği okul panosunda atasözleri en az 10 örnekle açıklanmakta, öyküsü farklı görsellerle (resim, fotoğraf, karikatürle) desteklenmekte. Bu sözel ve görsel materyallerle anlamları kavratılıp farkındalık oluşturulan bu atasözlerinden 10. sınıfların Türk Edebiyatı sınavlarında 20 puanlık kompozisyon yazdırılmakta.
?Atasözlerini Öğreniyoruz? isimli projenin en önemli danışmanı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emrullah Şavlığ: ?Atasözleri; deyimler gibi deyiş güzelliği, anlatım gücü ve kavram zenginliği bakımından üzerinde detaylı durulması gereken dil yapılarıdır. Bir dilin anlatım yollarına, o dili konuşan milletin geçmişine, hayat tarzına, inanç ve geleneklerine dair önemli ipuçları içeren atasözleriyle ilgili öğrencilerimizin bilinçli bilgi sahibi olarak bunları sözlü ve yazılı anlatımda etkili kullanabilmeleri için bu proje çalışmasını başlattık. İdareci, öğretmen ve öğrencilerimizin de desteğiyle atasözlerini unutturmayacağız inşallah.? dedi.