Bugün, 28 Eylül 2020 Pazartesi

MÜDÜR SAĞLAM'DAN 'ŞAP HASTALIĞI' VE 'ÇELTİK YANIKLIĞI' UYARISI

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, şaphastalığı ve çeltik yanıklık hastalığı ile ilgili mücadele zamanının geldiğini bildirerek vatandaşlara uyarılarda...

    Samsun'da 2020 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında 1 Eylül - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında şap aşılama programı yapılacak.     
    Konuyla ilgli bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu hastalığa sığır, manda, koyun, keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlar da duyarlıdır. 
    Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Ayrıca sevk edilecek büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az iki kere şap aşısıyla aşılanmış olması ve ikinci aşılamanın son altı ay içinde yapılmış olması gerekmektedir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup, aksi hareket edenler hakkında ilgili Kanun'a muhalefetten '2020 yılı için 13 bin 934 TL idari para cezası verilmesi' hükmü mevcuttur. 
    Şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir. Aşılama programı İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülecektir. Üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir" dedi. 
    Çeltik yanıklık hastalığı ilde önceki yıllarda yaygın olarak tespit edilen 'çeltik yanıklığı' (pyrculara oryzae) ile ilgili mücadele zamanının da geldiğini söyleyen İbrahim Sağlam, "Çeltik, darıcan, ad kamış, topalak, ve sivri dikenli sazda görülen etmenin mücadelesinde hastalıktan ar sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Hastalığa toleranslı veya dayanıklı çeşitleri ekilmelidir. Hasat sonrası tarladaki hastalıklı bitki artıkları yok edilmelidir. Azotlu gübre analizi toprak analizi sonucuna göre zamanında uygulanmalıdır. Gübreleme dengeli olmalı ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır. Tarlada su seviyesi derin tutulmamalıdır. Gereksiz yere su kesimi yapılarak, mahsul susuzluk stresine sokulmamalıdır. Ekim zamanında yapılmalıdır. Dayanıklı çeşit kullanılmalıdır. Tohum ilaçlaması mutlaka koruyucu olarak yapılmalıdır. Gerekirse ilacın etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü ilaçlama uygulanmalıdır. Yeşil aksam ilaçlaması İlacın tavsiye edilen dozuna göre hazırlanan ilaçlı su, yaprak ve sapların yüzey ilaçlı su ile ıslanacak şekilde kaplama olarak tarlaya uygulanmalıdır. İlmiz için önem arz eden çeltik tarımında üretcilerimizin geç kalmadan mücadele yapması ilimiz ve ülkemiz tarımı için faydalı olacaktır" diye konuştu.