Bugün, 26 Mayıs 2020 Salı

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Karadeniz´in kıyı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı. Karadeniz Sahil yolu ulaşıma çift taraflı kapatıldı. Sel nedeniyle bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Yollarda hasar oluştu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrile

Karadeniz´in kıyı kesimlerinde etkili olan aşırı yağışlar birçok ilçede sele neden oldu. En ağır hasar ise Ünye, Fatsa, Perşembe ilçelerinde meydana gelirken Ünye´de kısmen çöken köprü nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı. Bölgede toplam 8 köprü yıkıldı. İkizce´de aşırı yağıştan dolayı meydana gelen heyelana kapılan bir kişi kaybolurken yağışlar nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı bir çok ev ve işyeri tahliye edildi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, yolları kapattı. Sel suları ile birlikte taşınan taş ve ağaç parçaları araçlara zarar verdi. Fındık bahçelerinde zarar oluştu. Üreticilerin topladığı bahçelerde bulunan fındık çuvalları, sel suları ile birlikte derelere sürüklendi. Mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarını su basarken 550 fındık işçisi tahliye edildi. Öte yandan sel nedeniyle bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 işçi kurtarıldı. Bölgede kurtarma çalışmasına helikopterler de eşlik etti.


METREKAREYE 80 KİLO YAĞIŞ
Sel felaketi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada Perşembe, Fatsa ve Ünye İlçelerinde metrekareye yer yer yaklaşık 80 kilogram yağış düştüğü belirtilirken bu bölgelerde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldiği bildirildi.

YAĞIŞLARDAN TERME DE NASİBİNİ ALDI
Sağanak yağışlardan Terme de nasibini aldı. Terme´nin ve Salıpazarı´nın yüksek kesimlerinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle Terme Irmağının debisi yükseldi.
Irmakta yükselen sular, Çangallar Mahallesi´nde evlerde su baskınına neden oldu. Yine ilçede bir çok bölgede tarım arazileri ve fındık bahçeleri sular altında kaldı.
Mağdur olduğunu dile getiren birçok kişi ne yapacağını kara kara düşünürken ?Fındık bu yıl zaten azdı, var olan da yağışlarla yitip gitti. Tarlaya girip çıkmaya değmez.? diyerek bahçeye girmeyeceğini söyledi.

TERMELİ ROMANLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR
Terme Çan­gal­lar Hay­da­ra­ğa Ma­hal­le­sin­de ya­şa­yan Ter­me­li Ro­man­lar, il­çe­de­ki olu­şan su bas­kı­nı ile büyük sı­kın­tı içer­isi­ne gir­di­ler. Ma­hal­le­lerin­de­ki bazı so­run­lar­dan bah­se­den Çan­gal­lı Ro­man­lar, yan­lış ça­lış­ma­lar­dan ya­kı­na­rak, yet­ki­li­le­rin bu­ra­ya çözüm bul­ma­la­rı­nı is­te­di.
Ev­le­ri­ne kadar giren sel su­yu­nun, ken­di­le­ri­ni ve bi­linç­siz ola­rak pis suya giren ço­cuk­la­rı­nı et­ki­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Hay­da­ra­ğa ma­hal­le­si sa­kin­le­ri: ?Ev­le­ri­mi­ze kadar giren sel su­yu­nun içer­sin­de; yılan, fare gibi hay­van­lar olu­yor. Bu hay­van­lar ev­le­ri­mi­ze kadar gi­ri­yor. Bu su ile ço­cuk­la­rı­mız oyun oy­nu­yor­lar, mik­rop ka­pı­yor­lar.? di­ye­rek yet­ki­li­ler­den çözüm is­te­di­ler. Ma­hal­le­le­rin­de olu­şan su bas­kı­nı­nın ne­de­ni­ni, ya­pı­lan yan­lış ça­lış­ma­lar ve ma­hal­le­de­ki kanal ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler.
Ma­hal­le sa­kin­le­ri: ?Biz bu­ra­nın va­tan­daş­la­rı­yız. Ço­cuk­la­rı­mı­zın oyun alanı yok. Saz­lık içer­isin­de otu­ru­yo­ruz. Siv­ri­si­nek­ler sıtma has­ta­lık­la­rı­na sebep olu­yor, bunun için mo­loz­la­rı bu­ra­ya dö­ke­rek saz­lık­la­rı ka­pa­ta­bi­lir­ler. Ay­rı­ca çöp­le­ri­mi­zi ata­ca­ğı­mız yer de yok, bu yüz­den her­kes çöp­le­ri­ni evi­nin önüne bı­ra­kı­yor.? de­di­ler. Ro­man­lar der­ne­ği baş­ka­nı da: ?Baş­ka­nı­mız­dan ve yet­ki­li­ler­den yar­dım is­ti­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mız için üzü­lü­yo­ruz. Kışın da bu hal­de­yiz. Ço­cuk­la­rı­mız okula gi­de­mi­yor.? di­ye­rek, se­si­ni tüm yet­ki­li­le­re ulaş­tır­ma­ya ça­lış­tı.

SESLERİ YÜKSELDİ
Ma­hal­le­nin kadın sa­kin­le­ri­nin ses­le­ri ka­me­ra ob­jek­tif­le­ri­ne doğru daha da yük­sel­di. Ço­cuk­la­rı için en­di­şe duyan ka­dın­lar, bir yan­dan ev­le­rin­de­ki suyu dı­şa­rı­ya çı­kar­ma­ya ça­lı­şır­ken bir yan­dan fer­yat et­ti­ler.
Ma­hal­le­le­ri için bir an önce çözüm bek­li­yor­lar.