Bugün, 30 Mayıs 2020 Cumartesi

SAMSUN TEKNOPARK 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Terme Ticaret ve Sanayi Odası’nın da kurucu ortağı olduğu Samsun Teknopark’ın 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yerleşkesi’nde bulunan Samsun Teknopark’ın (Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi) 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Teknopark Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Terme TSO Meclis Üyesi Mahmut Kökten ve Teknopark Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile paydaşların katıldı.
    Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in de katıldığı genel kurul toplantısı, Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın konuşmasıyla başladı. Samsun Teknopark’ın gerçekleştirdiği faaliyet ve gösterdiği başarılardan bahseden Kuran, ‘Her sene teknoparkların performansları, yaptığı Ar-Ge, Kuluçka, Teknoloji Transferi gibi faaliyetlerle değerlendirilmektedir ve bu değerlendirme sonucunda 2018 yılı verilerine göre Samsun Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2019 yılı Kasım ayında düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kategorisi’nde birincilik ödülüne layık görülmüştür’ dedi.
    ‘Yeni dönemin, şehrimizdeki kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlenerek artacağı ve geleceğe giden yolda bilim, teknoloji ve inovasyon ile dolu emin adımların atılacağı bir dönem olması dileklerimle’ diyerek sözlerini sonlandırdı.
    Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın konuşmasının ardından toplantıda ilk olarak 2019 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Raporda yıl içerisinde Teknopark bünyesinde yürütülen projeler ve düzenlenen eğitim, etkinliklerden bahsedildi. Ardından 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda seçim yapılarak yeni yönetim kurulu belirlendi. Toplantıda ilk olarak 2019 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Raporda yıl içerisinde Teknopark bünyesinde yürütülen projeler ve eğitimlerden bahsedildi. Sonrasında gündem maddelerine geçilip maddeler üyelerle istişare edilerek görüşüldü. Toplantı bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal raporların okunması ve ibrasının ardından karşılıklı dilek ve temennilerin sunulması ile sona erdi.