SANTRAL YARGIYA TAŞINDI

Çarşamba'da yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali yargıya taşındı.

     Yöre halkı ve Avukat Serpil Dönmez tarafından Samsun 3. İdare Mahkemesi'ne açılan davada, yürütmenin durdurulması ve 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali istendi.Yöre halkı ve çevrecilerin büyük tepki gösterdiği Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali, yargıya yaşındı. 
    Avukat Serpil Dönmez, Murat Şenel, Seyfettin Yavan, Recep Yavan ve Mehmet Değerli tarafından Samsun 3. İdare Mahkemesi'ne açılan davada, yürütmenin durdurulması, İl Toprak Koruma Kurulunun 6 Mart 2019 tarihli Eğercili Mahallesi 703 ve 662 Parsel nolu taşınmazların tarımsal amaç dışı kullanımının uygun olduğuna dair kararının iptali ve santral projesi için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali istendi.

    'KANUNA AYKIRI' DENİLDİ
    Açılan davada, iptal istemine neden olarak, projenin bilimsel gerçeklere aykırı olması, kamu yararına fayda sağlamaması ve kamu sağlığını tehdit etmesi, Çarşamba Ovası'nın nitelikli tarım arazisi olması nedeniyle bu projeye uygun olmaması, kararların Toprak Koruma Kanunu'na aykırı olması ve tarım dışı amaçlı kullanımları öncelikle ova sınırları dışından karşılanması gerektiği, projenin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini zedeleyeceği, nitelikli tarım arazilerinin enerji ormanlarına dönüştürüleceği gibi birçok olası kamusal sorun gösterildi.

    İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
    Çarşamba’da yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santraline karşı sosyal medya platformunda bir araya gelen vatandaşlar mücadelelerini, hukuksal ve siyasal alanda yürütmek ve bir dizi eylem ve girşimde bulunmak üzere komisyon kurdular.
    ÇARŞAMBA BİYOKÜTLE 
    SANTRALE HAYIR 
    Grubu olarak sosyal medya platformunda bir araya gelen vatandaşlar, dün gerçekleştirdikleri toplantı ile komisyon kurdular. Katılımcılar, mücadelenin çok başlı olmaması, daha organize ve güçlü bir şekilde tüm hukuki yolların hayata geçirilmesi, diğer gruplar, STK’lar, platformlar, meslek kuruluşları ile ortak hareket etmek ve dayanışma amacıyla geçici bir komite oluşturarak bir dizi kararlar alarak ilk adımı attılar.
    İMZA KAMPANYASI BAŞLATILIYOR,
    KÖYLERDE VATANDAŞLAR
    BİLGİLENDİRİLECEK
    Geçici Komitede ilk olarak, Biyokütle Enerji Santrali’nin Çarşamba’ya kurulmaması için imza kampanyası başlatılması, tüm ilçeler, Samsun merkezde ve diğer illerde kampanyanın mümkün olan en geniş katılımla sürdürülmesi, toplanacak imzaların Valilik, Bakanlık, Siyasi Parti Genel Başkanları ve Milletvekillerine ulaştırılması, çevre köylerden başlamak üzere konunun uzmanları tarafından köy halkının köylerinde bilgilendirme toplantısı yapılması, kararı alındı.
    Komite üyeleri, daha sonra Çarşamba’da geniş katılımlı bir miting düzenlenmesi, STK’ların , Siyasi partilerin, Çevre ve ilgili meslek kuruluşlarının da destek ve önerilerinin alınması için girişimlerde bulunulması, oluşturulacak heyetlerle, belediye başkanları, başta valilik olmak üzere ilgili resmi kurumlar ve siyasi partileri ziyaret ederek santralin durdurulması için destek istenmesini de kararlaştırdılar. Komite bu çalışmalarını başta ÇARŞAMBA BİYOKÜTLE SANTRALE HAYIR GRUBU üyeleri tarafından olmak üzere sosyal medya , medya, basın yayın kuruluşları ile paylaşıma ve bunu hayata geçirme kararlılığında oldukların da belirttiler.