SANTRALE MAHKEMEDEN 'DURDURMA’

Samsun 3. İdare Mahkemesi; İl Toprak Koruma Kurulu'nun Çarşamba İlçesi'nde inşaatı devam eden biyokütle enerji santralinin yapılacağı alanla ilgili 'tarımsal amaç dışı kullanıma uygundur' kararının, yürütmesini 'teminat alınmaksızın” durdurdu.

    Samsun 3. İdare Mahkemesi; İl Toprak Koruma Kurulu'nun Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde inşaatı devam eden biyokütle enerji santralinin yapılacağı alanla ilgili 'tarımsal amaç dışı kullanıma uygundur' kararının, yürütmesini 'teminat alınmaksızın” durdurdu.
    Samsun 3. İdare Mahkemesi, Çarşamba'da yapımı devam eden biyokütle enerji santraline ilişkin, İl Toprak Koruma Kurulu'nun aldığı "tarımsal amaç dışı kullanıma uygundur" kararının yürütmesini 'teminat alınmaksızın' durdurdu. Mahkeme, kararın hukuka aykırı olduğuna işaret ederek, "İşlemin devam etmesi halinde ortaya telafisi güç ve imkansız zararlar' çıkabileceği uyarısında bulundu.  
    Samsun Valiliği İl Toprak Korumu Kurulu'nca verilen "tarımsal amaç dışı kullanıma uygundur" kararının yürütmesinin durdurulması ve kararın iptal edilmesiyle ilgili Murat Şenel, Mehmet Değerli, Seyfettin Yavan ve Recep Yavan ile Av Serpil Dönmez ve Av Mahir Efe Koç tarafından Samsun 3. İdare Mahkemesi'ne açılan davada karar çıktı. 
    
    SANTRAL, ÇARŞAMBA 
    ‘BÜYÜK OVA’SI İÇİNDE
    Samsun 3. İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararında; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve planlanmasına dair uygulama talimatının alternatif alan değerlendirmesi başlıklı maddesinin 4'üncü bendinde; "müracaat sahibi gerçek ve tüzel kişiler için aynı ilçe sınırları içerisinde büyük ova koruma alanı dışında tarım parselinin bulunmaması durumunda" bu tür talepler için alternatif alan bulunamadığının kabul edileceğine işaret edildi. 
    
    ALTERNATİF ALAN 
    ARAMAMIŞLAR
Buna rağmen dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendiğinde dava konusu atık depolama alanı için sadece Eğercili mahallesi sınırları içerisinde alternatif alan araştırmasının yapıldığını belirleyen mahkeme kararında,  büyük ova koruma alanı dışında herhangi bir alternatif alan araştırması yapılmadığının belirlendiği ifade edildi.
    TOPRAK YAPISI BOZULUR
    Samsun 3. İdare Mahkemesi kararında ayrıca söz konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde ise; Çarşamba Büyük Ovası içerisinde yer alan özellikli tarım arazilerinin amacı dışında kullanılması, arazilerin toprak yapısının bozulması ve tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi söz konusu olabileceğinden ortaya, telafisi güç ve imkansız zararların çıkabileceği değerlendirmesi yaptı.

    TEMİNAT ALINMAKSIZIN
    DURDURDU
    Samsun 3. İdare Mahkemesi tüm bu gerekçelerle, İl Toprak Koruma Kurulu'nun aldığı santralin yapıldığı alanın "tarımsal amaç dışı kullanıma uygundur" kararının 'hukuka aykırılığının açık olduğuna işaret ederek, söz konusu kararın 'teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına' hükmetti. Samsun Valiliği alınan karara karşı 7 gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunabilecek.