Bugün, 23 Ocak 2021 Cumartesi

Yılmaz İMANLIK


 GEMİSİZ KAPTANLAR’A KARDEŞ YORUMU

 GEMİSİZ KAPTANLAR’A KARDEŞ YORUMU


  Kıymetli Abim!

 “Gemisiz Kaptanlar” adlı romanınızı büyük bir heyecanla ara vermeden, tabiri caizse bir solukta (2 saat 47) dakikada okudum.  Günümüz insanlarının yaşayışlarına sade bir dil, anlaşılır bir üslup ve özgün cümlelerle dokunmuşsunuz. Özellikle Karadeniz insanının milli ve manevi değerlerine bağlılığı bir roman içinde ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Ayrıca Ordu ilimize dair güzel betimlemeleriniz okuyucuyu bulunduğu ruh halinden uzaklaştırıp hayal de olsa Ordu’yu seyahate götürmüştür.

          Kitabın olay örgüsünün ve hayal gücünün etkili oluşu olay kahramanlarının içimizden birilerinden seçilmesi ve yaşananların bizim dünyamızı yansıtması adeta okuyucuyu geminin kaptanı yapmış ve okuyucu bu gemiyle okyanusların hırçın dalgalarına aldırmadan mutlu bir şekilde olayın tadını çıkarmıştır.

          Kitapta yer yer olayın akışına bağlı olarak hayat derslerinin varlığı ve altı kırmızı kalemle çizilmesi gereken nükteli sözlerle okuyucunun olaylara dair fikir dünyasında çığır açmanız ve bu konuda özellikle örf ve adetlerimizi yansıtarak mili ve manevi değerlerimize atıfta bulunmanız okuyucuyu kendinden bir şeyler bulma sevinciyle kitaba daha da bağımlı hale getirmiştir.

          Akıcı, sürükleyici, özgün cümlelerinizin varlığı kitabın okurla kaynaşmasına sebep olmuş, okurla kitap arasında sıkı bir bağ oluşmuş, bu bağla okur kitapla özdeşleşmiş ve kaybettiği değerleri kitap sayesinde yeniden keşfetmiştir.

          Kitapta yer yer ahlaki özellikleri öne çıkartmanız, sevgi, hoşgörü, dostluk, yardımseverlik ve insanlık gibi değerlere vurgu yapmanız özellikle insanların gönüllerine dokunmanın, yetimin başını okşamanın, dünya malına dalmaktan gönül almanın daha da önemli olduğunu etkili bir şekilde olay örgüsünde anlatmanız takdire şayan olmuştur.

          Teknoloji bağımlısı gençlere de verdiğiniz ders günümüz teknoloji bağımlılarına ilaç gibi geleceği düşüncesindeyim. Bu bağlamda teknoloji bağımlısı olanların, dijital dünyanın zararlarından kendilerini koruyamayanların tatsız-tuzsuz, ruhsuz ve huzursuz bir insan olduklarına dikkat çekerek kitap okumanın önemini, kitaba dokunmanın bereketini ne güzel de anlatmışsınız. Bence ‘kitap okuma’ konusu sık sık gündeme gelmeli, bu konuda sizin gibi projeler üretilmeli, milletimizi kitap okumaya teşvik etmeliyiz. Malumunuz bu konuda Türkiye olarak Avrupa’ya göre epey gerilerdeyiz. Buna göre Avrupa’da kitap okuma kişi başına her 1000 kişiden biriyken Türkiye’de bu oran 10.000’de bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.

          Son olarak Bahadır’la Derya arasındaki olay örgüsünde vuslat anını uzak tutmanız adeta okurun merak duygularını kamçılamış, bu noktada kitap, okuru sabır imtihanından geçirmiştir.  Bu durum okuru; “Keşke yazar en azından sevenleri bir kere olsun hayatta buluştursaydı temennisine itmesine rağmen okura heyecan katıp sabır dersi vermesi açısından güzel kurgulanmış.

          Bir sonraki kitabınızı hasret ve heyecanla bekler, eğitim-öğretim ve yazarlık hayatınızda başarılar dilerim.

 

                                                                                                        Kardeşin: Halis İMANLIK