Bugün, 23 Ocak 2021 Cumartesi

Nazmi KILIÇ


S A M İ M İ Y E T ( 1 )

S A M İ M İ Y E T ( 1 )


    Ülkemizde birçok kavram konuşulur, yazılır ama ya tam anlaşılmaz ya da yanlış anlaşılır. Günümüzde “samimiyet” kavramı bu kavramalardan en önemlisidir.     Samimiyetin sözcük anlamı içtenliktir ve kelime Farsça kökenlidir. Samimiyet, kişinin güvenilir ve saygın olmasına vesile olan en önemli özelliktir. Samimi olan insanlar hayatlarının her alanında bu güzel ahlakı sergileyerek topluma örnek olurlar.
    Samimiyet; sırlarımızı, hayallerimizi, korkularımızı, duygularımızı, hedeflerimizi, problemlerimizi başka biriyle paylaşmaktır. Kendimizi maske takmadan, olduğumuz gibi karşımızdakine anlatabilmektir. Biz kimiz, zayıf ve güçlü yanlarımız, hatalarımız eksiklerimiz, yeteneklerimiz, başarılarımız nelerdir? İşte bunları karşımızdaki ile paylaşabilmektir. Kısaca samimiyet,  Birbirini seven iki insanın karşılıklı olarak birbirlerini dışa vurabilmesi, her şeylerini olduğu gibi paylaşabilmeleri; bunu yaparken de kişilerin kendilerini daha iyi tanıması, anlaması ve birbirlerine gerçek hayat hikâyelerini anlatabilmesidir.
    Samimiyet insanın içiyle dışının bir olması, hissettiklerini karşısındakine olduğu gibi yansıtması, dürüst, açık ve net olmasıdır. Kişinin gerçek düşüncelerini ve gerçek kimliğini hiç saklamadan, hiç hesap yapmadan, kendisini olduğundan farklı göstermeye çalışmadan açıkça ortaya koymasıdır. 
    Samimiyet kalpte yaşanmadığı takdirde hiçbir şekilde taklidi yapılamaz. Samimi insanın tüm tavırları doğal ve içtendir. Bu doğallık da insanlar üzerinde derin ve olumlu bir etki oluşturur. Samimi insanın bakışları, konuşması, üslubu, mimikleri çok doğal ve etkileyicidir.
    Samimiyet insan hayatında önemli bir haslettir. Samimiyetle birçok kazanım elde edilir. Samimi olmak bizi kendimize karşı dürüst yapar. Hayatımızda birçok insanla kurmuş olduğumuz samimi ilişkiler bize ayna tutar. Her insanda kendimizi bulur, kendimiz hakkında bir şeyler keşfederiz.     Kendimizi hayal dünyasında görmek yerine gerçek kişiliğimizi görmemizi sağlar. Hayatı boyunca bazı insanlar, samimiyet konusunda önemli sınavları kaybettiği gibi, münevver insanlar samimiyet testinden başarı ile çıkarak; gerek hak nezdinde ve gerekse halk nazarında başarılı bir sınavı geride bırakmışlardır. 
    Zamanımızın en büyük meselelerinden birisi gayri samimiliğin yaygınlaşmasıdır. Çoğumuz farkına varmadan bu hastalığa bulaşırız. Toplumsal sıkıntıların temelini samimiyetsizlikler oluşturur. Çünkü gayri samimilik; kendisiyle beraber ikiyüzlülüğü, yalanı, iftirayı, hayasızlığı, haksızlığı ve sayamayacağımız birçok olumsuzluğu beraberinde getirir.
    Samimiyet, bir şeyi irade ve sevgiyle kabul etmektir. Gönülden istemek ve içten yapmaktır. Samimiyet, şüphesiz inanmak ve inancın edebini korumaktır.     Samimiyet, her başarının anahtarıdır.     İnsana dini de kazandırır dünyayı da.     İnandığını yapmayan, yaptığına inanmayan kimsede tat yoktur. İçinde samimiyet olmayan kimse huzurlu olamaz. İşinde samimi olmayan kimse başarıya ulaşamaz.     Bütün fetihlerin, keşiflerin, sanatların, ilerleme ve yükselmenin temelinde samimiyet vardır. Önündeki işe inanmayan kimse, onun çilesine sabredemez, sabredemeyen hedefine eremez. Samimiyet sabırla anlaşılır. İçinde samimi, işinde sabırlı olan insan hedefine ulaşır.