Bugün, 26 Mayıs 2022 Perşembe

Nazmi KILIÇ


AİLENİN EĞİTİME KATKISI

AİLENİN EĞİTİME KATKISI


    Uygulanmakta olan eğitim programı ailelere eğitim-öğretim sürecinde önemli sorumluluklar yüklemiştir. Elbette ailelerin eğitim sürecinde etkili bir biçimde yer almalarının temel gerekçeleri mevcuttur. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ailelerin sorumluluğunu daha da arttırmıştır. 
    Bunlardan en önemlisi ve en başta geleni, anne babaların çocuklarıyla en yoğun iletişim içinde olama durumunda olan bireyler olmalarıdır. Eğitim-öğretim sürecinde ve çocukların gelişiminde anne-babaların gözlemlerinden ve görüşlerinden yararlanmak çocukların gelişimini kolaylaştırıcı bir yöntem olarak anlam kazanmaktadır.
    Toplumumuzdaki genel olarak aile yapılarına göz attığımızda, özellikle annelerin eğitim düzeylerinin alt düzeyde olması onların çocuklarına gerek ev ortamında çeşitli beceriler kazandırmalarına, gerekse okuldan beklenen akademik katkılara yeterince cevap vermemelerine yol açmaktadır. Aile katılım programları bu yönden yetişkin eğitim programı olarak da algılanmakta ve toplumda anne babaların özellikle de annelerin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Okullarımızın veli ile olan münasebetlerinde aksayan yön velilere verilecek seminerleri gerçekleştirememesinden kaynaklanmaktadır.
    Ailelerin okulu tanıması, kendilerini eğitim elamanlarının bir parçası olarak görmesi, aynı zamanda yüreğinde hissetmesi, onların okul ve öğrenciler için kaynaklar aramasına fırsat sağlamaktadır. Ailelerin katılımında bir diğer gerekçe de çocuklarının akademik performanslarının, okulun akademik standartlarının da yükselmesine katkı sağlayacak olmasıdır. Bu katkı sağlandığında eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan daha verimli sürdürüldüğü gözlenir.
    Sınıf ve okul ortamı içerisinde ortak bir kültürün oluşması için ailelerin eğitim-öğretim sürecine ilişkin bazı etkinlikleri ev ortamına taşımaları ve bunları geliştirmeleri de çok yararlı olduğu görülmüştür. Günümüzde eğitim her yerde yapılabilir olarak düşüncesinden hareketle sınıfın zaman zaman eve, evin de sınıfa dönüşmesi sağlandığında istenen akademik başarı ortaya çıkar. Öğretmen anne baba, anne babada öğretmen rollerini iyi oynadığı takdirde bundan çocuklar karlı çıkarlar. Her biri bir diğerinin eksiğini kapatarak işler daha verimli yürümesi sağlanmaktadır.
    Ailelerin çocukların gelişimi için en iyi ve etkili yolları, yöntemleri bulmak için çaba sarf etmektedirler. Ancak zaman zaman bu ipuçlarını bulmakta zorlandıkları görülmektedir. Burada aileler okuldan ve öğretmenden alacakları olumlu rehberlikle çocuklarına daha faydalı olma şansını yakalayacaklardır. Burada ailelerinde, okulunda yardım alacak, yardım edecek donanıma sahip olmaları önemlidir.
    Aile katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikten hem aile hem çocuk yarar görmektedir. Aile çocuğuna yardımcı olmaya çalışırken bilgilerini tazeleme ve mevcut bilgilerine yeni bilgiler katma şansını yakalamaktadır. Bunun başka olumlu yanı ailelerin çocuklarıyla uğraşırken öğretmenin yaşadığı zorluların farkına varmalarıdır. En azında “biz kendi çocuğumuza tahammül gösteremiyoruz, öğretmenler bütün sınıfla boğuşuyor” düşüncesiyle empati yapma fırsatı buluyorlar. Böyle bir sıkıntıyı yaşayan aile öğretmenine karşı daha dikkatli olmaya ve daha çok yardımcı olmaya gayret gösteriyor. Oluşan bu işbirliği ortamı da öğrencilerin akademik başarılarının artmasını sağlıyor. Bundan hem öğretmen, hem de aile büyük keyif alıyor. Ortaya çıkan ürün her ikisinin de arzuladığı, hayalini kurduğu bir üründür. 
    Oluşan bu ortak eğitim- öğretim gayretinden çocukların benlik algısı da olumlu yönde etkilenmektedir. Ailelerin okula ve eğitime karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Sonuçta çocukların daha iyi olmasını düşünen öğretmen ve veli gayreti bir araya geldiğinde beklenen başarı er geç ortaya çıkacaktır. Hiçbir gayret karşılıksız kalmaz. Sağlıcakla kalın.