Bugün, 28 Ocak 2021 Perşembe

Nazmi KILIÇ


DEĞERİNİ BİLMEK

DEĞERİNİ BİLMEK    Bir padişah acemi bir köle ile gemiye binmişti. Köle hiç deniz görmemiş geminin mihnetini tatmamıştı. Ağlamaya, inlemeye başladı. Tir tir titriyordu. Avutmak için çok uğraştılar, ama bir türlü sakinleşmedi. Padişahın keyfi kaçtı.  Herkes aciz bir  vaziyetteyken gemide bulunan yaşlı bir adam padişahın  huzuruna çıktı “Müsaade buyurursanız ben onu  sustururum “ dedi. Padişah da “Lütfetmiş olursunuz “ dedi. 
    Yaşlı adam emretti, köleyi denize attılar. Köle birkaç  kere suya battı çıktı. Sonra saçından yakaladılar,  gemiden tarafa çektiler. Köle gemiye yaklaşınca iki  eliyle dümene asıldı, oradan gemiye çıktı, bir köşede uslu uslu oturmaya başladı. Yaşlı adamın yaptığı iş padişahı hayrete düşürdü, 'Bu   işteki hikmet nedir' diye sordu. Yaslı adam cevap verdi: ''Köle evvelce suya batmayı hiç tatmamıştı. Gemideki selâmetin kıymetini bilmiyordu. İşte huzur ve saadet de böyledir, bir felâket görmeyen kimse, huzurun kıymetini bilemez” her şey ortada.
    En küçük topluluk birimi ailedir. Aile içinde yaşayan kişiler için huzur ortamı önemlidir. Bazen aile bireyleri bulundukları durumdan gereksiz yere şikâyet ederler. Sahip olduğu her şeyin onlara bahşedilen birer nimet olduğunu anlayamazlar. Onun için daima evimizde huzur ortamını oluşturmalıyız. Bu huzurun bozulmaması için her fert gereken çabayı göstermelidir. Aile içindeki huzur dalga halinde çevreye yayılır.
    Evimizde sağladığımız huzur ortamının çevremizde de olmasına dikkat etmeliyiz. Çevremizde huzurumuzu bozacak tutum ve davranışlardan uzak kalmakla kalmayıp, gördüğümüz yanlışlara müdahalemizi medeni ölçüler içinde kalmak şartıyla yapmalıyız. Huzurlu çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Bu huzuru her zaman güvenlik kuvvetlerinin sağlayacak diye yaşanan olumsuzlukları görmezden gelemeyiz. Huzuru sağlamaya gereken desteği verebiliriz.
    Eğitim öğretimin yapıldığı okullarımız ve sınıflarımızda da sağlanan huzurun, eğitimde kaliteyi artırdığı görülecektir. Elbette öğrenci kendini güvende hissederse dikkatini öğrenmeye yoğunlaştıracak, böylece öğrenmesi kolaylaşacaktır. Öğretmenlerimiz sınıfta huzuru bozacak öğrencilere karşı gerekli önlemleri alarak huzur ortamını sağlamakla yükümlüdürler.
    Evde, çevrede, okulda, sınıfta olduğu gibi yaşadığımız güzel vatanımızın da huzuru ve güvenliği önemlidir. Stratejik öneminden ve eşsiz güzelliğinden dolayı dünyanın gözü ülkemizin üstündedir. Uzun yıllar boyu yapılmış mücadelelerle ele geçiremedikleri bu vatanda, yaşayanların huzurunu kaçırmak için uğraşılmaktadır. Biz bu milleti savaşarak yok edemedik hile ile içeriden çökertelim düşüncesini uygulamaya koydular. Son 40 yılda çok mesafe kat ettiler. Cennet vatanımızda nice koç yiğitlerin toprağa düşmesine sebep oldular ve ne yazık ki halada olmaktalar.
    Asırlardır birlik, beraberlik içinde yaşayan Türk Milleti nasıl Kurtuluş Savaşında yedi düvelle cebelleşerek üstesinden gelmiş ise aynı düşmanların oyunlarını bozacak, bölünmez bütünlüğümüzü sağlayacak, düşmana haddini bildirecek güçte ve kararlılıktadır.
Bundan yaklaşık yüz yıl önce hevesleri nasıl kursaklarında kalmış ise, bundan sonrada kalacağının bilmeleri gerekir. Verdiğimiz şehitler rahat uyusunlar, gazilerimiz gurur duysunlar. Bu birlik bu kadar kolay kurulmadı, öyle kolaycada bozulamaz. Huzuru bozmak isteyenlerin, bu güzelim vatanda yaşamasını bilemeyenlerin akıbetini Rabbim inşallah bizlere gösterir. Huzurun kıymetini bilmemiz için bize felaketi tattırmamasını dilerim. Bu güzelim vatanımızda herkese huzurlu bir hayat dilerim. Sağlıcakla ve huzurla kalın.