Bugün, 23 Nisan 2021 Cuma

Nazmi KILIÇ


DİJİTAL ÖĞRETMENLER ( 1 )

DİJİTAL ÖĞRETMENLER ( 1 )


Dijitalleşmede liderlik hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, bu anlayışla toplumsal yatırımlarını öğretmenlere yönelik yeni bir projeyi tamamladı. ING Türkiye, Habitat Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın desteği ile ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik “Dijital Öğretmenler” projesinin ilk bölümü sonlandı.

Öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini ve bu becerileri ilkokul-ortaokul öğrencilerine aktarmalarını hedefleyen proje ile Ekim 2020-Ocak 2021 döneminde 10 ilden bin öğretmenle başladı. Proje kapsamında 750 sınıf öğretmeni ile 250 branş öğretmenine eğitim verildi. İlkbahardan itibaren de aynı kapsamda 100 öğretmenle devam etmesi planlanan proje ile akademisyenler tarafından hazırlanan ve dijital vatandaşlıktan yaratımcı düşünmeye uzanan kapsamlı eğitim içerikleri öğretmenlere aktarılacak.

Devlet okullarında ilkokul ve ortaokul kategorisindeki öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerini artırmaya yönelik Dijital Öğretmenler projesi kapsamında; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Aydın, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Samsun olmak üzere toplam 10 ilden bin öğretmene ulaşılması hedeflenmişti. Proje ile dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme - değerlendirme, görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri öğretmenlere aktarıldı. Bu eğitimleri alan öğretmenlerin de yaklaşık 30 bin civarında öğrenci ile temas ederek dijital okuryazarlık becerileri kazanmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Bu 100 kişinin belirlenmesi ise katılımcıların performansıyla ve ödevlerin değerlendirilmesi sonucu sistem tarafından gerçekleştirilecek. Eğitime katılan öğretmenler elbette ki yüz kişi içinde yer almak için ödevlerini itina ile yapmaya çalıştılar. Canlı derslere mümkün olduğunca katılmaya gayret gösterdiler. Asenkron dersler takip edildi. Eğitim yeterlilikleri değerlendirme çalışmalarına katılındı. Öğrenmeye hazır bulunuşluk ölçekleri, formlar dolduruldu.

Dijital Öğretmenler Projesini ben de diğer meslektaşlarım gibi İlksan aracılığı ile haberdar oldum. İlksanın gönderdiği masaja kayıtsız kalamazdık. İçeriğinin Dijital oluşu ister istemez dikkatimi çekti. Belki öğreneceğimiz bir şeyler mutlaka vardır düşüncesiyle katılmayı düşündüm. 1000 kişi ile sınırlı olduğu için katılacağımdan umudum yoktu. Ama sonuçta Dijital Öğretmenler Projesine katıldığımızın mesajını aldım. Yoğun olmama rağmen bu projeye katılıyor olmaktan mutlu oldum.

Hızla gelişen ve değişen dijital teknoloji, ortaya farklı çalışma ve farklı projelerin hayata geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Dijital teknolojilerin eğitim öğretim süreçlerinde etkili bir şekilde kullanılabilmesi öğretmenlerin, öğrencilerin ve hatta velilerin çağdaş dijital becerilerle donatılması ile mümkün olacaktır. Eğitimin geleceği teknolojide, bu teknolojilerin etkin ve verimli kullanımı ise dijital becerilerin kazanmasıyla mümkündür. Günümüzde kısmen ve gelecekte de tamamen dijitalleşecek dünyamızda gelecek nesillerin yetiştirecek öğretmenlerin dijital yeterlikleri büyük önem taşımaktadır.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi de dijital teknolojilerin öğretmenler ve öğrenciler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Dijital gelişime ve değişime ayak uydurmak bir nebze de dijital dünyada eksiklerimizi tamamlamak adına bu projenin içinde bulunmak elbette bizler için bir şans olduğunu düşünüyorum.  ( DEVAMI GELECEK HAFTA )