Bugün, 7 Mart 2021 Pazar

B.Rahmi ÖZEN


DİRİLEN MİRYAM

DİRİLEN MİRYAM


    Doğum iki çeşittir. Birisi ilk doğum… Mecburi doğumdur, bu. Seçenek senin elinde değildir. Babanı, ananı seçemezsin, çevreni seçemez, yöreni, ırkını, dilini seçemezsin. Yaratıcının iradesindedir. Senin tercihin söz konusu değildir. 
    Bir ikinci doğum daha vardır. Aklı     çalıştırarak kazanılır. 
    Demem o ki; hidayete erdikten sonraki hayat, yeni bir doğumdur, insan için. Ölümden uyanmak gibi bir şey...
    Sana bir hikâye anlatayım. Hz. İsa, ölüleri dirilten bir Peygamberdi. Bir gün kendisine Azer adında birinin çok hasta olduğu, gelip iyileştirmesi için haber İsa Peygambere salındığında, Zeytin dağında talebelerine ders verirken Azer'in memleketine gitmesini geciktirmiştir. Azer'in iki kızından Mariya dindar ve yardımsever... Küçük kızı Miryam, maceraperest, zevk ve safa düşkünü… 
    Küçük kız, Azer'in ve ailesinin üzüntü kaynağıdır. Bazen günlerce eve gelmez; zevk ve safa meclislerinin birinden öbürüne savrulduğu, bir erkeğin kucağından diğerine koştuğu söylenir. Söylentileri duyan Azer, kızının içine düştüğü kötü hayatın üzüntüsünden hastalanır, yataklara düşer. 
    Hz. İsa Zeytin dağından inip Azer'in evine gittiğinde; ev halkını yasta bulur.  Azer ölmüştür. Hz. İsa, oradayken içeri; saçı başı dağınık, yarı kapalı yarı açık bir kadın girer. Kadın, Mariya'nın ayaklarına hıçkırıklar içinde ağlayarak kıvrılır. 
    Hz. İsa, bu olaya şaşar. Mariya; o kadının, kız kardeşi Miryam olduğunu söyler. 
    Miryam, babası Azer'e ağlar, değerini bilmediğini, onu çok üzdüğünü hıçkırıklarla dile getirir. Hz. İsa'nın anası Hz. Meryem de oradadır. Mariya, Hz. Meryem'in ellerine sarılır; 'Meryem Ana!' der; 'oğlunuz İsa'nın bir Peygamber olduğunu ve Hak dinini anlattığını duydum. O, Allah'ın izniyle hastalara şifa dağıtır, ölüleri diriltirmiş. Biz, sizden yardım istedik ama siz yetişemediniz.' der. 
Azer'in kızları ve ailesi, İsa Mesih'e yalvaran gözlerle bakarlar. 
    Hz. Meryem; 'İsa Mesih, Allah'ın izniyle babanızı iyi eder.' der. 
    Kızlar; babalarının üç gün önce öldüğünü söyler.  
    Hz. İsa, onlara Hak dinini anlatır, Allah'ın resulü olduğunu söyler. Birlikte evden çıkarak Azer'in gömülü bulunduğu mezarlığa giderler. Hz. İsa mezarın toprağına elini sürer ve dua eder. Mezarın altından duyulan sesler arasında Azer, üzerindeki toprakları atıp ayağa kalkar. Büyük kızı Mariya, olay karşısında bayılır. Oradakilerden bazılarının dili tutulur. 
    Azer'le birlikte hayata yeniden kavuşan Miryam secdeye kapanır. Azer, oradakilere; kendisine ne olduğunu sorar. 'Ölmüştün, İsa Mesih'in nefesiyle dirildin!' derler. Bütün aile fertleri birbirine sarılır. Miryam da yeniden doğar. Yani tövbe edip imana gelir. 
    Burada dirilen Azer değil, hafif meşrep bir hayat yolunda hayatını harcayan Miryam'dır.  Miryam, o saatten sonra Hz. İsa'nın tebliğ ettiği hak dine öyle bağlanır ki; Meryem Ananın dizinin dibinden bir lahza ayrılmaz. Ve tövbe edip hak dine girdikten sonra gözlerinin yaşı hiç kurumaz.