Bugün, 26 Mayıs 2022 Perşembe

Nazmi KILIÇ


DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ


    Ülkemizde Öğretmenler günü 24 Kasımda kutlansa da Dünyada Öğretmenler Günü 5 Ekimde kutlanmaktadır. Bu vesile ile 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olduğunu hatırlayalım istedik.     Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim de kutlanıyor? Bunun gerekçesini araştırıp ortaya koymakta fayda var.
    5 Ekim 1966'da Dünya Öğretmenleri için belli başlı çatı örgütlerinin katkısıyla öğretmenlerin okul ve toplum yaşamındaki statülerini, önemini ve bir takım sorunlarını ele alan bir belge kabul edilmişti. 1994 yılında ise Birleşmiş Milletlerin, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 'nun tavsiye kararları üzerine bu belgenin kabul edildiği tarih olan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edildi.
    Dünya Öğretmenler Günü'nün geçmişi, uluslararası öğretmen örgütlerinin katkılarıyla 5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafından 'Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı'nın alınmasına dayanmaktadır. Tüm dünya öğretmenleri için önemli olan bu tarihi karar, öğretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarına yönelik önemli ve tarihi bir adım olmuştur. 5 Ekim, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO ve ILO tarafından 1994 yılında Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. 
    1966 yılında Paris'te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı''nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”'ni oybirliği ile kabul edilişinin de yıl dönümüdür.1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
    Öğretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarına yönelik önemli ve tarihi bir adım olan 'Tavsiye Kararı' ile öğretmenlerin sadece okulda değil, toplum içinde de yerine getirdikleri görevin taşıdığı önem uluslararası düzeyde belgelenmiştir. 'Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı', öğretmenlerin konumlarını güçlendirmeyi, haklarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlarken, aynı zamanda uluslararası düzeyde yapılmış bir toplu sözleşme niteliği taşımaktadır. 'Tavsiye Kararı', Türkiye tarafından da kabul edilen ve altına imza atılan bir belge olmasına rağmen, Türkiye'nin yıllardır yükümlülüklerini yerine getirdiğini söylememiz mümkün değildir.
    Türkiye'de görev yapan eğitim ve bilim adamlarının, OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından son sıralardadır. Geçtiğimiz yıllar içinde eğitim ve bilim adamlarının aldıkları maaşlar, rakamsal olarak artmış gibi görünse de insanca yaşam seviyesinin yanına bile yaklaşamamıştır. Eğitimle alakalı insanların üçte ikisi insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmek için ek işler yapmak zorunda bırakılmıştır. Geçtiğimiz yıllar içinde öğretmenlerin satın alma gücünün belirgin bir şekilde hızla azaldığı görülmektedir.
    Öğretmenlik çok özel ve bir o kadar da zor bir sanattır. Çocuk ve meslek sevgisi olmasa bir gün bile yapılmaz. Sonsuz sabır ve bir o kadarda emek istiyor. Yaşamış olduğumuz pandemi dönemde, ekstra daha da zorlaştı. Online dersler, kurslar, Whatsapp veli grupları derken yoruluyor ama buna rağmen “öğretmen yatıyor” damgası vuruluyor. Bu da yetmezmiş gibi maaşlar üzerinden vuruluyor. Hak ettiği değeri asla görmüyor. Velhasıl her türlü çabaya rağmen öğretmeni itibarsızlaştırma hareketi hız kesmeden devam ediyor. 
    Öğretmenin çocuğun başarısı ve iyi olma hali üzerindeki etkisi, dolayısıyla üstlendiği toplumsal rol göz ardı edilemez. Bu rol nedeniyle öğretmenlerden şartlardan dolayı çeşitlenen ihtiyaçları karşılamaları bekleniyor. Korona virüs salgını nedeniyle örgün eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime hızlı bir geçiş yapılması hem öğretmenlerin öneminin bir kez daha fark edilmesini sağladı, hem de öğretmenlerden beklentilerin çeşitlenmesine sebep oldu. Öğretmenin ve okulun yerini hiçbir teknolojik aracın tutamayacağı gerçeği ortaya çıktı.
    Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere gelecek nesillerin mimarı tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü tebrik ederim. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun! "Öğretmenlik" mesleğinin Ülkemizde ve Dünyada hak ettiği değeri bulması dileğiyle. Sağlıcakla aklın.