Bugün, 4 Aralık 2021 Cumartesi

Nazmi KILIÇ


GÜZEL İNSAN NASIL OLUR?

GÜZEL İNSAN NASIL OLUR?


    İnsanın hayatı boyunca gayret iyi insan, güzel insan olmaktır. Kişisel gelişimciler güzel insanın özellikleri ile ilgili bir takım kıstaslar sıralamamışlar.     Bu listeye baktığımızda bayağı kabarık olduğu görünüyor.  Bu listedeki ölçütlere bir göz atsak kendi kendimize sorduğumuzda "acaba ben nasıl bir insanım" sorusuna da vereceğimiz cevabımız olur.
    - Hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyi aktarmaz, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyin ardına düşmez, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyi istemez. 
    - Kendi doğrularını başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmaz, en güzel şekilde öğüt verir. 
    - Doğruyu yapmak için destekçi beklemez. 
    - İyi ve güzel şeylerin yayılmasını arzu eder. İyiliği engellemez, önünü açar. 
    - Asla ümitsizliğe düşmez; metin ve sabırlıdır. 
    - Aşırı gitmez, taşkınlık yapmaz; aşırı sevinmez; aşırı üzülmez. 
    - Dünya nimetlerinden en güzel şekilde faydalanır. 
    - Bozgunculuk yapmaz. Kötü duygularını ıslah etmeye çalışır. 
    - Yaptığı hatalara pişman olur, hemen ardından bir iyilik yapar ve aynı hatayı ikinci defa yapmamaya gayret eder. 
    - Zalimleri dost veya sırdaş edinmez; zalimlere arka çıkmaz; boyun eğmez ve zalimlerin tuzaklarından ötürü tasalanmaz. 
    - Düzeni bozmaz, karışıklık çıkarmaz. Doğal dengeyi korur. 
    - Barışı bozmaz, barışı bozanlarla mücadele     eder. 
    - Zulme uğramış, yardım bekleyen insanlar uğrunda zulüm ortadan kalkıncaya kadar mücadele eder. 
    - Yanlışa karşı mücadelesini yanlış yollarla değil, en güzel şekilde yapar. 
    - Güzel söz söyler; güzel öğütle doğruluğa     çağırır. 
    - Pislikten sakınır, güzeli ve temizi sever. 
    - Bir şey pisse, çok olmasına kıymet vermez, temizse az bile olsa makbul olduğunu bilir. 
    - Yaratanından başka hiçbir varlığa el açıp yalvarmaz; hiçbir varlıktan korkmaz ve hiçbir varlıktan medet ummaz. 
    - Öfkesini yutar; kızdığı zaman bile kusurları bağışlar. 
    - Kimseyle alay etmez; kimseyi ayıplamaz; kimseyi kınamaz. 
    - Kimsenin arkasından konuşmaz. Kusur aramaz. 
    - İftira etmez. Laf getirip götürmez. 
    - Yumuşak kalpli ve merhametlidir. 
    - Kimsenin inancına hakaret etmez; başkalarının inançlarına hakaret edilen topluluklarda bulunmaz. 
    - Kabalıktan kaçınır. 
    - El açıp isteyeni azarlamaz. 
    - Kimseyi kötü lakapla çağırmaz. 
    - Böbürlenmez, büyüklük taslamaz. 
    - Küçümseyerek insanlardan yüz çevirmez. 
    - Tevazu ile yürür. 
    - Yaptığı iyiliği başa kakmaz. 
    - Şımarmaz, nankörlük etmez; her şeyin kıymetini bilir. Gösteriş yapmaz. 
    - Düşünüp öğüt alır ve aklını kullanır. 
    - Bilgiye değer verir; bilge ve aydın olmayı ister. Sürekli öğrenir ve öğrendiklerini tatbik eder. 
    - Dinler ve sözün en güzeline uyar. 
    - Her şeye ibret nazarı ile bakar; doğadan, var oluştan, geçmişten, ölümden ibret alır.
              ( DEVAMI HAFTAYA )