Bugün, 4 Aralık 2021 Cumartesi

Nazmi KILIÇ


GÜZEL İNSAN NASIL OLUR? 2

GÜZEL İNSAN NASIL OLUR? 2


- En ufak bir iyiliğin ve en ufak bir kötülüğün bile karşılığını bulacağına inanır. 
    - Gönül huzuru ve vicdan rahatlığı ister. 
    - Tüm işlerini hakkını vererek, titizlikle ve danışarak yapar. 
    - Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirir; boş durmaz, boş kalınca başka işe yönelir. 
    - Cahillerden yüz çevirir; boş söz işitince vakar ile geçip gider. 
    - Az uyur. 
    - Tedbirlidir; daima hazırlıklı ve uyanık bulunur. 
    - Bollukta da darlıkta da, kazançlarından ihtiyacı fazlasını iyilik yolunda harcar. 
    - Harcadığında ne israf ne cimrilik eder. 
    - Malından isteyene ve mahrum kalmışa belli bir hak tanır; yoksulu doyurur ve yoksulu doyurmaya teşvik eder. 
    - Elinden çıkana üzülmez; isteyerek verir. İyilerinden ve sevdiklerinden verir. 
    - Borcuna sadıktır. 
    - Emeksiz haksız kazançtan kaçınır; kumar oynamaz. 
    - Mal biriktirmez. Hırsızlık yapmaz. 
    - Anne babasına güzel söz söyler, iyi davranır, esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat gerer. 
    - Akrabalık bağlarını canlı tutar. 
    - Varsa eşine sadık kalır ve evliliği teşvik eder. Namusunu korur. 
    - Soyların belli olmasını teşvik eder. 
    - İnsanların mahremiyetlerine saygı duyar, kendi evinden başka eve izin verilinceye kadar girmez. 
    - Yetimi ve yetimin haklarını korur. 
    - Kadınların kadınlıklarının (fuhuş, teşhir, vb. yollarla) sömürülmesine karşı durur. 
    - Adaleti ayakta tutar; hükmettiğinde adaletle hükmeder. Görevi ehli olana verir. 
    - Doğruyu getirir ve söz ve işleriyle onu tasdik eder. 
    - Herkesçe güvenilir ve dürüst olarak bilinir. Doğruyu gizlemez. 
    - Yalan yere şahitlik etmez, en yakını dahi olsa kimseyi kayırmaz. 
    - Yapamayacağı şeye söz vermez ve gerçekte yapmadığı şeyi söylemez. 
    - İlke ve inançlarını arzu ve heveslerine ve her türlü menfaate tercih eder. 
    - Çaresiz kalsa bile inanç veya ilkelerinden vazgeçmek yerine başka bir yere göç etmeyi tercih eder. 
    - Şahitlik etmekten kaçmaz. Hainlik yapmaz; karşısındaki ona hainlik yapsa veya karşısındakinin ona hainlik yapacağını düşünse bile. 
    - Kötülük üzere gizli konuşmaz. Yalana kulak vermez. 
    - Sağlıklı düşünmesini engelleyecek şeylerden uzak durur. 
    - İnanmak için mucize beklemez. 
    - Büyüyle, falla uğraşmaz. 
    - Haberin doğruluğunu araştırır; kulaktan dolma bilgiyle, zan ve tahminle konuşmaz; kesin bir delil olmadan hiç bir şey hakkında münakaşa etmez. 
    - Hayra çağırır, iyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırır. 
    - Çokluğu bir ölçü olarak almaz ve çokluk kuruntusuna düşmez. 
    - Grupçuluk yapmaz; ortak temeller üzerinde yoğunlaşır, farklılıkları ayrılık vesilesi yapmaz. 
    - Düşmanlık üzerine yardımlaşmaz. İnsanların arasını düzeltir, aralarına ayrılık sokmaz. 
    - Zalimlere karşı onurlu ve zorlu, diğerlerine karşı alçak gönüllüdür. 
    - Kalbinde kin tutmaz. Kendi gibi kimseleri kardeş edinir, onlarla bağlarını canlı tutar. 
    - Dost, akraba ve yakınlarını ziyaret etmeyi bırakmaz.
Evet, şimdi bakalım ne kadar güzeliz. Güzellikle ve sağlıcakla kalın.