Bugün, 28 Ocak 2022 Cuma

Nazmi KILIÇ


ÖĞRETMENİN NİTELİKLERİ VE BEKLENTİLERİ ( 2 )

ÖĞRETMENİN NİTELİKLERİ VE BEKLENTİLERİ ( 2 )


    İdeal öğretmen, dünyaya öğrencilerinin yaşı ve gözü ile bakmayı becerebilen öğretmendir. İdeal öğretmen yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilendir. Yaşadığı toplumun milli ve manevi değerlerini kültürünü önce kendi yaşayıp yaşatmayı ilke edinendir. Önyargı ve ön kabulle başlayan hiçbir işin altına imzasını atmaz. Tarafsız, güdümsüz ve objektiftir. Taraf olduğunda hangi cezayla karşılaşırsa karşılaşsın mutlaka adaletten yana tavır koyandır.
    İdeal öğretmen öğrencisinin sorusuna her zaman cevap verir (sözlü veya sözsüz): “Bugün onlara en yeni neleri öğretebilirim?” sorusunun içini en iyi doldurabilen öğretmendir. Çünkü önce kendisi dolmuştur en yeni bilgilerle. Bilgi yenilenmesinin artık 2,5 saate düştüğünden haberdardır. Zamanını ona göre planlayarak her bilgiyi takip etmeye çalışandır.
    İdeal öğretmen, öğrenci davranışlarında istenen kalıcı değişiklikleri meydana getirebilen öğretmendir. Yani eğitimin tanımını, önce kendinden başlayarak etrafına yayabilendir. İnanmadığı, yapmadığı, yaşamadığı ve benimsemediği her ne olursa olsun onları anlatmaktan imtina edendir. Yani söylediklerinin en ciddi uygulayıcısıdır. Özü sözü bir olmalıdır. 
    İdeal öğretmen, öğrencisini sevmelidir. Her şeyden önce bir öğretmenin gönlünde “Yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmek” düsturu yer almalıdır. İdeal öğretmen sevgi çemberinin içine meslek sevgisini çok iyi oturtabilmelidir. Çünkü sevilmeyerek, istenmeyerek yapılan bir işte başarı ve verimlilik düşünülemez. İşini seven zorluklara karşı durmasını, yoklukların varlığa dönüşmesini en güzel şekilde sağlar.
    İdeal öğretmen, sorumluluğunun farkında, derslerine ve öğrencilerine karşı ciddi ve tutarlı olandır. Ders saatlerinin gelmesini arzulayan, teneffüs zili çalar çalmaz öğrencileriyle buluşmanın heyecanını en iyi duyandır. 
    İdeal öğretmen, öğrencilerine hangi bilgiyi ne ölçüde, ne zaman ve nasıl vermesi gerektiğini çok iyi bilmelidir. Kendi gücünü de öğrencisinin alıcılarının açık olması durumunu da iyi kullanmalı.  
    İdeal öğretmen, verdiği ahlaki prensipleri ve davranışları kendiside uygular nitelikte olmalıdır. Öğrencilerini zararlı yayın ve alışkanlıklardan uzak tutma gayretinde olmalıdır. Çünkü en önce kendisi zararlı yayın ve alışkanlıklardan uzak durur. Sigara ve içki içen, küfür eden, ağzı bozuk bir öğretmenin bunların zararlarını anlatması hayli zor olacaktır. Meslek hayatımın en zor anları sigara içtiğim kısa dönem içinde sigaranın zararlarını anlatırken yaşadığım anlardı. 
    İdeal öğretmen, eğitimle görevlenmiş her insanda bulunması gereken vasıflardan birisinin belki de en önemlisinin “sabır” olduğunu bilendir. Bunun yanı sıra engin bir hoşgörü, öfkeye hâkim olabilme, samimiyet, yumuşaklık, iyi niyet gibi birçok özel ve güzel vasıfların da bulunması gerekir. 
    İdeal öğretmen, öğrencilerini sever ve onlarla bir arada bulunmaktan son derece zevk duyar. Öğrenmekten ve öğretmekten haz duyar. Enerjik, neşeli, sağlıklı, hevesli, istekli, planlı ve düzenlidir. Duygusal olgunluğa ulaşmıştır. Coşkularında iniş ve çıkış yaşamaz.     Kendine güvenir. Korku ve kaygılardan kendini arındırmıştır. Öğrencilerini beğenmede son dererce cömerttir. İyi ilişkiler kurmada alabildiğince beceriklidir. Başkalarıyla kolay kaynaşabilir. Doğru ve yansızdır. Hoşgörülüdür. Şakadan hoşlanır. Sabırlı ve sinirlerine hâkimdir.  ( DEVAMI HAFTAYA )