Bugün, 26 Mayıs 2022 Perşembe

Nazmi KILIÇ


ÖĞRETMENİN NİTELİKLERİ VE BEKLENTİLERİ ( 3 )

ÖĞRETMENİN NİTELİKLERİ VE BEKLENTİLERİ ( 3 )


    İdeal öğretmenin, öğretmenliğe uygun bir yaşamı vardır. Öğrencilerini olduğu gibi kabul eder. Öğrencilerini, kendi güdülerini doyurmada araç olarak kullanmaz. Her zaman onların hayatlarına olumlu etkiler yapabilmelidir. Öğrencileriyle aynı duyguları paylaşabilir. Öğrencilerine birer birey olarak davranır. Onların dostu ve arkadaşıdır.
    İdeal öğretmen, çalışmalarını özenle planlar. Öğrenmenin her öğrencinin yapıcı çabaları ile gerçekleşeceğini bilir. Öğrencilerinin yapabildiklerini ön planda tutar, yapamadıklarını eksiklik olarak görmez. Her an başarılı olacağı umuduyla ilgisini eksiltmez.
    İdeal öğretmen, gerçekleri öğrencilerine sunmaktan çekinmez. Çağdaş öğrenme ilkelerini benimser ve uygular. Öğrencilerin anlamasına önem verir. İşlerini süresi içinde düzenli yapar. Öğrencilerine ayrı ayrı ve özenle yardım eder. 
    İdeal öğretmen, öğrencilerin düşüncelerini dersinde kullanır. Böyle yaparak onlara düşüncelerinin ve kendilerinin önemli olduğunu hissettirir. Konularını öğrencilerinin ilgilerine bağlar. Böyle yaparak da onlara değer verildiğinin hissini uyandırır. Öğrencilerinin düşüncelerini ortaya koymasına olanak hazırlar. Sıkıcı ortamlardan uzak durur. Öğrencilerinin öğrenme güçlüklerini tanır. Seviyeye inerek bu sorunu çözer. 
    İdeal öğretmen, yapıcı bir disiplin uygular. Kendini yetiştirmeye ilgili ve heveslidir. Toplumsal etkinliklere katılır. Akıcı konuşmaya çalışır. Çevre kaynaklarından yararlanır. Eğitim teknolojisini iyi kullanır. İdeal öğretmen toplumda vücut dilini en mükemmel kullanandır.
Görüldüğü gibi öğretmenlerden beklentiler sayılmakla bitmez. İnsanlar için önemi, kıymeti, etkileri küçümsenmez. Hal böyle olunca her zaman istim üstünde olmuştur. Toplumlara örnek ve önder olması sebebiyle herkesin yakın takibindedir. Bu bakımdan en az hata yapma durumundadırlar.
    Ya öğretmenlerin beklentilerine ne demeli. Kendilerinden bunca vasıf beklerken kendileri ne isterler. Öğretmenler kendilerinden beklenenlerin aksine fazla istekleri yoktur. İstekler konusunda son derece mütevazı ve alçak gönüllüdürler.
    Öğretmenlerin öğrencilik hayatı sonrasında göreve atandığı ana kadar ne yaşadıkları hepimizin malumu. Öğretmenlik sanatını benimseyen her kişi okulunu bitirdikten sonra zaman kaybetmeden işine başlayabilmelidir. 
    Öğretmenin meslek sevgisi, öğrencilerine düşkünlüğü, vatan ve millet sevgisi istismar edilmemeli. Öğretmenler arasında sözleşmeli, kadrolu, ücretli, uzman ve başöğretmen gibi sınıf ayrımı oluşturulmamalıdır.
    Öğretmene layık olduğu sevgi, saygı ve itibar gösterilmeli. Çalışmaları desteklenmeli. Çalışma şartları göz önünde bulundurulmalı. Fatih Sultan Mehmet ve M. K. Atatürk'ün öğretmene verdiği değer unutulmamalıdır. 
    Öğretmenlerin ekonomik durumu çağın gereklerine göre düzeltilmelidir. Son on yıldan beri diğer meslek gruplarının ücretlerine yapılan iyileştirmeler öğretmenlere gelince sayının fazla olması bahanesiyle yapılmamıştır. Üstelik yapılan dedikodularla öğretmenler yıpratılmıştır. Maddi gelir kaygısı düşünmeyerek kendini öğrencilerine adayan öğretmen profili ancak bu şekilde mümkün olur.
    Öğretmenlik bir takım insanların geçimini sağlamak amacıyla yaptığı meslek olmaktan kurtarılmalıdır. Onun malzemesi insan ve insanların geleceğine yatırım yapan toplum mühendisleri sıfatıyla anılmalıdır. Bütün çabası insanlığın mutluluğu ve refahını sağlamaktan ibaret olan öğretmenlerin azim ve gayreti her türlü takdirin üstündedir. Yıllar sonrasına yatırım yapması, emeğinin karşılığını yıllar sonra alması öğretmenin azmini kırmamalıdır.
    Her türlü olumsuzluklara direnerek kendini öğrencilerine adayan öğretmenlerimizin gayretlerini yürekten alkışlıyorum. Yanan mum misali kendi tükenen ve etrafını aydınlatma çabasıyla nefesini tüketen öğretmenlerimize sağlık, başarı ve mutluluklar dilerken, yüce Allahın yar ve yardımcısı olmasını niyaz ederim. Sağlıcakla ve mutlulukla kalın.