Bugün, 26 Mayıs 2022 Perşembe

Nazmi KILIÇ


ÖĞRETME'NİN YETİŞTİRİLMESİ (4)

ÖĞRETME'NİN YETİŞTİRİLMESİ (4)


Bu gün örnek almaya çalıştığımız pek çok endüstrileşmiş ülke milli eğitim sistemlerinde köklü değişimler gerçekleştirdiler veya gerçekleştirme yolundadır. Her bakımdan bizden önde olmalarına karşın “eğitime verilen bu önemin nedeni nedir” sorusunun cevabı, o ülkelerin gelişmeye verdikleri önemin, insana verilen önemden ve bunun da eğitimden geçtiğinin bilincinde olmalarıdır. Demek ki insana yapılan yatırım direk insana aktarılabilmektedir. Daha donanımlı ve ekonomik yönden daha güçlü öğretmenlerin yetiştireceği nesiller elbette daha farklı olacaktır. Geçim sıkıntısı ve diğer sosyal sıkıntılarını arkada bırakan öğretmenin eğitim adına aşamayacağı güçlük yoktur. Çünkü öğretmenler en fedakar ve en cefakar kişilerdir. İyi yetiştirilmiş bir öğretmen, sosyal ve ekonomik yönden zenginleştirilip desteklendiğinde her türlü şartlarda görevini yaptığında bir çok sıkıntı geride kalacaktır.
Bu şartlar sağlandığında eğitim sistemimizi gözden geçirmek gerekir. Sürekli öğrenen, düşünen, üreten, problem çözme becerisi gelişmiş, kendini etkili şekilde ifade edebilen, analitik düşünme becerileri gelişmiş, toplumsal ve evrensel konulara duyarlı, kendisiyle barışık, özgüven ve cesaret sahibi bireyler yetiştirmek eğitim sisteminin temel hedefi olmalıdır. Bu bakımdan, ontolojik olarak bu değerleri geliştirip daha ileriye götürmesi beklenen eğitim sistemimiz bekleneni verememiştir. Yaptığımız en büyük yanlışların başında eğitim sistemimizi bir türlü otur tamamızdır. Bize göre tamamen milli ve yerli bir eğitim sistemi kaçınılmazdır. Bunu da orada şurada aramamıza gerek yoktur. Bizim yüzyıllar öncesine dayanan eğitim geçmişimiz incelendiğinde bize has eğitim sistemi kendiliğinden oluşacaktır. Tarihin derinliklerinde bize has ve bize göre eğitim sistemi mevcuttur.
PİSA raporuna göre bulunduğumuz yeri elbette yadırgıyoruz. Eğitim ile ilgili sıkıntıların birçoğu aslında öğretmenlerle aşılabilecek niteliktedir. Elbette sıkıntılarımız mevcut. Bunu giderecek insanlar da uzaydan gelmeyecekler. Bizim içimizden çıkacak.  Bizim geleceğimizi ancak bizim insanımız belirleyecektir. Yok, mu elbette var. Nice zeki ve yetişmiş insanlarımız var, elbette bu işin üstesinden gelirler. Yeter ki imkan fırsat verilsin. Ben fazla karamsar olmamakla birlikte yapılan hataları tekrar etmediğimizde bazı uygulamaların olumlu sonuçlarıyla ve en önemlisi öğretmenlerin fedakârlıklarıyla sıkıntılar giderilecektir. Velhasıl işin birinci önceliği öğretmenlerdir. Yarınların dünden ve bu günden daha güzel olması temennisiyle sağlıcakla kalın.