Bugün, 23 Ocak 2021 Cumartesi

Yılmaz İMANLIK


TÜRKÇENİN FERYADI VE DİL DAVAMIZ

TÜRKÇENİN FERYADI VE DİL DAVAMIZ


    Dil davası, bir milletin vatan, bayrak, namustur davası gibidir. Diline sahip çıkan milletler, toplumun farklı alanlarında meydana gelebilecek bozulmanın da önüne geçmiş olurlar.
    Bir ulusu yok etmek isteyen devletler, önce o ulusun dilini bozmakla başlar işe. Bilirler ki dili bozulan bir milletin diğer alanlardaki bozulmaları da zincirleme trafik kazası gibi peş peşe gelir.
    Dil davası bir ülkenin özgürlük davasıdır. Özgürlüğe sahip çıkmak, kılıç kullanmaktan önce mürekkep akıtmakla olur.
    Bu yazımda sizlere eğitimci Yazar Ahmet Sezgin'in “Türkçe'nin Feryadı ve Dil Davamız” isimli eserinden bahsetmek istiyorum.
     Dil üzerine bir kitap yazmak, zor bir çalışmadır. Ciddi bir araştırmanın yanı sıra biraz cesaret ve çılgınlık ister. Her insan böyle bir kitabın yazarı olmaya cesaret edemez. Çünkü insanı gökyüzüne çıkaran da yerin dibine de sokan     da dildir. 
    Türkçenin Feryadı ve Dil Davamız, Eğitimci yazar Ahmet Sezgin'in bu sene çıkan dört kitabından birisi. 2 hikâye seçkisi, bir şiir kitabı ve Türkçenin Feryadı ve Dil davamız,  Sezgin'in Türk edebiyatına kazandırdığı dört önemli eser. 
    Bu kitap yıllar süren bir okuma ve hassas araştırmaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır.     Böyle bir kitabı oluşturmak, edebiyat dünyasında tek tek yazıları toplamak, kıyıda köşede unutulmuş denemeleri bulmak için bile ciddi bir edebiyat araştırmasını elzem kılar. Vefat etmiş yazarların yazılarına ulaştığınızda vasisi ile iletişime geçip gerekli izinleri almak bile iyice yorar insanı, pes etme noktasına gelirsiniz. Bir de kitabın okunma olasılığının az olduğunu bilmek ayrı bir sıkıntı.     Çünkü bu kitabı gerçekten Türkçeye önem veren, diline önem veren az sayıdaki kişi okuyacaktır. Hani şöyle sokağa çıktığınızda sorun gençlere, dil davası kaç kişinin ilgisini çekecektir, kaç gencimizin hassas noktasıdır? Hele turistik bölgelere gidin; Türkiye'de değil de Rusya'da, Almanya'da ya da İngiltere'de sanırsınız kendinizi. Yabancı tabelalar o kadar çoktur ki Türkçe tabela görmek için özel gayret etmeniz gerekir. Tabi son yıllarda Suriye gerçeğini de düşünürsek Arapça ve Farsça tabelaların kıskacını da hissedebilirsiniz.
İşte böyle bir dönemde Türkçenin feryadını duyurmak ve dil davasının bir memleket davası olduğuna dikkat çekmek açısından bu eser önemlidir.
    Kitabın arka kapağındaki açıklama metni kitap hakkında bize epeyce bilgi veriyor. Paylaşayım:
    Eğitimci-Araştırmacı-Yazar Ahmet Sezgin tarafından hazırlanan “Türkçenin Feryadı ve Dil Davamız” isimli kitapta; kültür ve medeniyet hayatımızın en önemli davalarından olan Türkçe meselesinde liyakatli akademisyenlerle dil ve kültür davasını kendisine dert edinmiş yazar, fikir adamı ve şairlerin Türkçe şuuru ve meseleleriyle ilgili çok değerli deneme, makale, fıkra türü yazılarıyla şiirlerine yer verilmiştir. Kitaptaki yazıların çoğu, Türkiye Türkçesinin meseleleri, çözüm yolları ve dil şuuruyla ilgilidir. 
       “Türkçenin Feryadı ve Dil Davamız” isimli kitap; “Türkçe Sevgisi ve Şuuru-Dil Davamız”, “Dil Meseleleri-Türkçenin Feryadı”, “Öztürkçecilik Adıyla Dilde Tasfiyecilik-Fakirleşme”, “Yabancı Dil İstilası-Yabancılaşma”, “Yabancı Dille Eğitim Faciası”, “Dil Yanlışları-Anlatım Bozuklukları”, “Türkçe Eğitim ve Öğretimi Meselesi”, “Türkçe Sevgisi ve Meselesiyle İlgili Şiirler” ana başlıklarıyla 8 bölümden oluşmaktadır.
     “Türkçenin Feryadı ve Dil Davamız” isimli derleme çalışmasının; başta eğitim, ilim, kültür, sanat, basın-yayın camiası olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde Türkçe sevgisiyle birlikte ana dil bilincinin oluşmasında ve dil davamıza sahip çıkılmasında çok önemli katkılarının olacağına inanıyoruz.”